kurser HÖSTEN 2018

HYPNOS/REGRESSIONSTERAPEUT

ALLT FLER MÄNNISKOR vill påskynda sin personliga utveckling. De vill bli av med sina gamla omedvetna trauman som hindrar dem att vara sig själva och bete sig/agera rationellt. Behovet av hypnos/regressionsterapeuter har därför ökat markant.

PÅ DENNA KURS får du lära dig flera tekniker mot oro, rädsla, ångest, alla sorters fobier och andra negativa tillstånd som baserar sig på tidigare upplevelser. Ofta bottnar dessa upplevelser i en bristande kärlek till sig själv och andra.

PERSONER som blir hjälpta upplever en ökad självtillit och självkännedom. De känner en större livsglädje, vilket ofta leder till att man blir medveten om sin egen religiösa och andliga potential.

KURSEN OMFATTAR 14 helger och avslutas med prov och diplom.

Tid/datum
Lör 25/8 kl 10.00 – Sön 26/8 kl 15.00. Övriga kursdagar enligt deltagarnas önskemål.
Pris
2 400 kr/helg inkl kursmaterial, kost & logi.
Anmälan
Senast den 18/8, då även anmälningsavgiften på 500 kr ska vara inbetald till PG Nordea 40100079837.


HÄLSA

– så påverkas vi av strålning från el,magnetism, jord, vatten och amalgam i tänder

Dagligen utsätts vi för strålning i våra hem, på jobbet och i det offentliga rummet. Det är strålning från
hushållsapparater, lysrör, tv- och datorskärmar, wifi och andra trådlösa funktioner som t ex när vi öppnar
och låser våra bilar etc. Även militären använder stark strålning utan att vi är medvetna om det.

Flera av oss har säkert gamla amalgamfyllningar, som tack och lov är förbjudet sedan 2009. (Det dröjde
nästan 30 år innan detta beslut togs efter påtryckningar från allmänheten.) Andra faktorer som påverkar oss
människor, som de elektromagnetiska varelser vi är, är den sjunkande grundvattennivån, vilket kan leda till
förskjutningar av jorden.

På denna kurs tar vi upp hur strålningen, vi utsätts för i vår vardag, påverkar oss och vår hälsa. Som deltagare får du möjlighet att göra en test på hur din hälsa påverkas av den miljö du vistas i dagligen.

Tid
Lör 1/9 kl 10.00 – 15.00
Pris
800 kr
Anmälan
Senast den 24/8
Anmälningsavgiften inbetalas på PG Nordea 40100079837, senaste detta datum.


KURS I PSYKOLOGI

LÄR DIG PSYKOLOGI VIA ASTROLOGIN
Psykologi är en humanitär vetenskapsdisciplin som kartlägger och förklarar det mänskliga varandet och beteendet. I den akademiska världen är psykologin ”indelad” i olika ”skolor” där man lägger tonvikten på olika grundställningar/an-taganden och infallsvinklar. De två vanligaste skolorna är Freud och Jung. Enligt forntiden är ast¬rologin syntesen av den högsta naturvetenskapliga disciplinen: matematiken och den högsta inom humaniora: psykologin. I forntiden betraktades astrologin således som den yppersta vetenskapen.
Astrologin har den fördelen att den innehåller alla energiformer och möjligheter som människan kan ha – man har alla behöriga ”verktyg” för att lära känna sig själv. På denna kurs bygger vi på
C G Jung, som själv var mycket intresserad av astrologin och använde den i praktiken. Varje del¬tagare får ett personligt horoskop som används i undervisningen. Inga förkunskaper krävs, däremot är det bra att ha med dig en grundbok i astrologi.
Syftet med kursen är att lära känna dig själv, ditt psyke genom en pragmatisk metod – för att lättare komma ihåg vad du har lärt dig.

Tid/datum
Lör 8/9 kl 10.00 – Sön 9/9 kl 15.00
Pris
2 400 kr/helg inkl kursmaterial, kost och logi
Anmälan
Senast den 1/9
Anmälningsavgift på 500 krska vara inbetald till PG Nordea 40100079837.
Kursen är en introduktions helg där man får ett eget horoskop gjort. Kurslängden kan förlängas efter önskemål.

RETREAT – UPPLEV DINA EGNA RESURSER!

Tempot, prestationskraven, informationsflödet ökar ständigt i vårt moderna samhälle. Detta ständiga flöde av intryck och krav på att vara tillgänglig som vi dagligen utsätts för kan leda till obalans och i förlängningen även till sjukdom, utbrändhet och depression.

Målet med kursen är att lära dig att lättare hantera livspusslet. Det handlar om att hitta balans mellan yttre och inre aktivitet. Fokus kommer därför att vara mer på att VARA än att GÖRA.

Vi kommer att kombinera övningar med lite teori inom följande:
• meditation
• yoga, qigong och dans
• avslappning/avspänning
• visualisering/affirmationer
• intuition
• clairvoyance
• självbekräftelse
• självförståelse
• självhealing

Möjlighet till aurafotografering finns. Priset är 600 kr och då medföljer en individuell presentation på ca 30 A4-sidor.

Tid/datum
Lör 6/10 kl 10.00 – Sön 7/10 kl 15.00
Pris
2 400 kr, inkl kursmaterial, kost och logi
Anmälan
Senast den 27/9
Anmälningsavgift på 500 kr ska vara inbetald till PG Nordea 40100079837.

INTRODUKTION I TAROKORTENS HEMLIGHETER

Det finns olika teorier om tarotkortens ursprung. Vad man tror så har de använts sedan medeltiden för att
ge människor ett symboliskt bildspråk för att uppnå visdom och få vägledning i livets olika skeenden.
Tarotkortens innehåller 78 kort indelat i Stora och Lilla Arkanan. Arkanan betyder hemlighet. Varje kort har
såväl en positiv som en negativ betydelse, vilket är viktigt att tänka på.

Under denna kurs får du lära dig vad de olika korten symboliserar och vilka arketyper de representerar.
Vidare kommer du att få lära dig några läggningar samt få en personlig läggning av kursledaren. Viktigt
att ha i åtanke är, att tarotkortenär ytterligare ett av många verktyg för din personliga utveckling. Det kan
ge dig nya infallsvinklar och perspektiv för att vidga ditt medvetande.

Tarotkortens och astrologin har dessutom många saker gemensamt, vilket underlättar förståelsen och inlärningen.

Tid/datum
Lör 20/10 kl 10.00 – 15.00
Pris
800 kr
Anmälan
Senast den 10/10
Anmälningsavgiften inbetalas på PG Nordea 40100079837, senaste detta datum.
 


Healingkurs steg 1

Denna kurs vänder sig till dig som har ett öppet sinne och vill hjälpa andra. Healing innebär kort och gott ”att göra hel”.  Våra fysiska sjukdomar uppkommer ur psykiska blockeringar, som uppstår på grund av obalans mellan vårt högre jag och vårt dagsmedvetande. Healing är ett sätt att rätta till obalansen i auran, vilket leder till bättre hälsa.

DU KOMMER ATT FÅ LÄRA DIG FÖLJANDE:
• reinkarnationslära • aurafärg, auraläsning
• diagnostisering • meditation och yoga
• kost och kostteori • Bachs blomstermedicin
• sjukdomslära • healingteknik
• energiförmedling • etik & moral
• klientpsykologi • yin- och yang-teori.
Kursen avslutas med ett prov, där varje kursdelta¬gare får ställa en diagnos, ge healing till en okänd person och hjälpa denna person till självhjälp. Kursen omfattar 14 helger och diplom utfärdas.

Datum/Tid
Lör 3/11 kl 10.00 – Sön 4/11 kl 15.00
Pris
2 400 kr/helg inklusive kursmaterial, kost och logi.
Anmälan
Senast 24/9
Anmälningsavgift på 500 kr ska vara inbetald till PG Nordea 40100079837.


LIVSSTIL & KOSTENS BETYDELSE för hälsan och vikten

Den senaste tiden har det varit mycket fokus på västvärldens vikt- och hälsoproblem. Vi har via media kunnat ta del av olika förklaringar till problemen. Ibland är boven dåliga fettämnen som vi får i oss och andra gånger heter boven kolhydrater. Vilka fler bakomliggande orsaker finns?

På denna kurs reder vi ut de olika begreppen och tittar på kostens inverkan utifrån följande fyra perspektiv:

1. KOSTTEORIER
Varför finns det så många olika och ofta motsägelsefulla teorier?

2. FYSIOLOGISKT
Hur förstärker eller försvagar olika smakämnen våra kroppsorgan?

3. PSYKOLOGISKT
Hur påverkar olika kostämnen våra sinnesstämningar och vårt nervsystem?

4. PRAKTISKA RÅD SAMT ANDRA LIVSSTILSOMRÅDEN
Råd och vägledning inom matlagning samt skriftliga hemuppgifter.

Tid/datum
Lör 1/12 kl 10 – 15.00
Pris
800 kr
Anmälan
Senast den 20/11
Anmälningsavgiften inbetalas på PG Nordea 40100079837.
Möjlighet finns att förlänga kursen efter önskemål.

Villstad STOCKEBO 1
333 91 Smålandsstenar
Mobil (0)709 66 77 50
info@healthcenter.nu
www.healthcenter.nu