kurser våren 2018

HYPNOS/REGRESSIONSTERAPEUT

ALLTFLER MÄNNISKOR vill påskynda sin personliga utveckling. De vill bli av med sina gamla omedvetna trauman som hindrar dem att vara sig själva och bete sig/agera rationellt. Behovet av hypnos/regressesionsterapeuter har därför ökat markant.

PÅ DENNA KURS får du lära dig flera tekniker mot oro, rädsla, ångest, alla sorters fobier och andra negativa tillstånd som baserar sig på tidigare upplevelser. Ofta bottnar dessa upplevelser i en bristande kärlek till sig själv och andra.

PERSONER som blir hjälpta upplever en ökad självtillit och självkännedom. De känner en större livsglädje, vilket ofta leder till att man blir medveten om sin egen religiösa och andliga potential.

KURSEN OMFATTAR 14 helger och avslutas med prov och diplom.

Tid/datum
Lör 5/5 kl 10.00 – Sön 6/5 kl 15.00. Övriga kursdagar enligt deltagarnas önskemål.
Pris
2 400 kr/helg inkl kursmaterial, kost & logi.
Anmälan
Senast den  20/4
Avgiften för ovanstående kurser ska vara betalda senast anmälningsdatumet på Nordea 40100079837.
Tag med filt och lämplig klädsel.


Meditation

Regelbunden meditation ökar ditt högre medvetande och ger dig bättre kontroll över dina tankar, känslor, handlingsbeteende och därmed över hela din livssituation. En kunskap som främjar din hälsa, ditt välbefinnande och inte minst din livsglädje!

Tid
Söndagar kl 17.00 – 18.00
Datum
8/4, 22/4, 29/4, 6/5 och 27/5
Pris
300 kr för 5 lektioner
Anmälan
Senast den 1/4
Avgiften för ovanstående kurser ska vara betalda senast anmälningsdatumet på Nordea 40100079837 .


RETREAT – UPPLEV DINA EGNA RESURSER!

Tempot, prestationskraven, informationsflödet ökar ständigt i vårt moderna samhälle. Detta ständiga flöde av intryck och krav på att vara tillgänglig som vi dagligen utsätts för kan leda till obalans och i förlängningen även till sjukdom, utbrändhet och depression.

Målet med kursen är att lära dig att lättare hantera livspusslet. Det handlar om att hitta balans mellan yttre och inre aktivitet. Fokus kommer därför att vara mer på att VARA än att GÖRA.

Vi kommer att kombinera övningar med lite teori inom följande:
• meditation
• yoga, qigong och dans
• avslappning/avspänning
• visualisering/affirmationer
• intuition
• clairvoyance
• självbekräftelse
• självförståelse
• självhealing

Möjlighet till aurafotografering finns. Priset är 600 kr och då medföljer en individuell presentation på ca 30 A4-sidor.

Tid/datum
Lör 21/4 kl 10.00 – Sön 22/4 kl 15.00
Pris
2 000 kr, inkl kursmaterial, kost och logi
Anmälan
Senast den 10/4
Anmälningsavgift på 500 kr inbetalas på Nordea 40100079837, senaste detta datum.


LIVSSTIL & KOSTENS BETYDELSE för hälsan och vikten

Den senaste tiden har det varit mycket fokus på västvärldens vikt- och hälsoproblem. Vi har via media kunnat ta del av olika förklaringar till problemen. Ibland är boven dåliga fettämnen som vi får i oss och andra gånger heter boven kolhydrater. Vilka fler bakomliggande orsaker finns?

På denna kurs reder vi ut de olika begreppen och tittar på kostens inverkan utifrån följande fyra perspektiv:

1. KOSTTEORIER
Varför finns det så många olika och ofta motsägesfulla teorier?

2. FYSIOLOGISKT
Hur förstärker eller försvagar olika smakämnen våra kroppsorgan?

3. PSYKOLOGISKT
Hur påverkar olika kostämnen våra sinnesstämningar och vårt nervsystem?

4. PRAKTISKA RÅD SAMT ANDRA LIVSSTILSOMRÅDEN
Råd och vägledning inom matlagning samt skriftliga hemuppgifter.

Tid/datum
Lör 16/6 kl 10.00 – Sön 17/6 kl 15.00
Pris
2 400 kr inklusive kost och logi
Anmälan
Senast den 1/6
Anmälningsavgift på 500 kr inbetalas på PG Nordea 40100079837 , senaste detta datum.

KONFLIKT OCH KRISER

Människan är en social varelse. Umgänget med andra människor leder ofta till olika former för konflikter.
Konflikter, som i sin tur, kan leda till kriser i ens liv.

På denna kurs lär vi oss hantera konflikter och kriser samt får en ökad förståelse för hur viktiga dessa
konflikter och kriser är för vår personliga utveckling. Om du befinner dig i någon form av konflikt och/eller kris
får du hjälp för att kunna hantera din situation bättre. Fler helger kan bokas efter deltagarnas behov.

Tid/datum
Lör 28/4 kl 10.00 – Sön 29/4 kl 15.00
Pris
2 400 kr/helg inkl kursmaterial, kost och logi
Anmälan
Senast den 14/4
Anmälningsavgift på 500 kr inbetalas på PG Nordea 40100079837, senaste detta datum.


Healingkurs 1

Denna kurs vänder sig till dig som har ett öppet sinne och vill hjälpa andra. Healing innebär kort och gott ”att göra hel”.  Våra fysiska sjukdomar uppkommer ur psykiska blockeringar, som uppstår på grund av obalans mellan vårt högre jag och vårt dagmedvetande. Healing är ett sätt att rätta till obalansen i auran, vilket leder till bättre hälsa.

Du kommer att få lära dig:
• reinkarnationslära 
• diagnostisering
• kost och kostteori
• sjukdomslära
• energiförmedling
• klientpsykologi
• aurafärg, auraläsning
• meditation och yoga
• Bachs blomstermedicin
• healingteknik
• etik & moral
• yin och yang-teori
Kursen avslutas med ett prov, där varje kursdeltagare får ställa en diagnos, ge healing till en okänd person och hjälpa denna person till självhjälp. Kursen omfattar 14 helger och diplom utfärdas.

Datum/Tid
Lör 26/5 kl 10.00 – Sön 26/11 kl 15.00
Pris
2 400 kr/helg inklusive kursmaterial, kost och logi.
Anmälan
Senast den 10/5
Anmälningsavgift på 500 kr inbetalas på Nordea 40100079837, senaste detta datum.

Villstad STOCKEBO 1
333 91 Smålandsstenar
Mobil (0)709 66 77 50
info@healthcenter.nu
www.healthcenter.nu