kurser hösten 2017

Yoga & QiGong nybörjar- och fortsättningskurs

HatHa-Yoga – innehåller olika yoga-, avslappnings- och andningsövningar. Samspelet mellan kropp och medvetande i övningarna skapar harmoni i känslolivet och påverkar koncentrationen och det psykiska välbefinnandet.

Tid
Onsdagar kl 19.00 – 20.30
Datum
Den 13/9 och därefter 20/9, 11/10, 18/10, 15/11, 22/11, 13/12 och 2018: 10/1, 24/1 och 31/1
Pris
600 kr för 10 lektioner
Anmälan
Senast den  5/9
Avgiften för ovanstående kurser ska vara betalda senast anmälningsdatumet på Nordea 40100079837.
Tag med filt och lämplig klädsel.


Meditation

Regelbunden meditation ökar ditt högre medvetande och ger dig bättre kontroll över dina tankar, känslor, handlingsbeteende och därmed över hela din livssituation. En kunskap som främjar din hälsa, ditt välbefinnande och inte minst din livsglädje!

Tid
Söndagar kl 17.00 – 18.00
Datum
17/9, 24/9, 1/10, 12/11 och 26/11
Pris
300 kr för 5 lektioner
Anmälan
Senast den 12/9
Avgiften för ovanstående kurser ska vara betalda senast anmälningsdatumet på Nordea 40100079837 .


PERSONLIG UTVECKLING – lär dig psykologi via astrologin

Psykologi är en humanitär vetenskapsdisciplin som kartlägger och förklarar det mänskliga varandet och beteendet. I den akademiska världen är psykologin ”indelad” i olika ”skolor” där man lägger tonvikten på olika grundställningar/antaganden och infallsvinklar.

De två vanligaste skolorna är Freud och Jung. Enligt forntiden är astrologin syntesen av den högsta naturvetenskapliga disciplinen: matematiken och den högsta inom humaniora: psykologin.

I forntiden betraktades astrologin således som den yppersta vetenskapen. Astrologin har den fördelen att den innehåller alla energiformer och möjligheter som människan kan ha. Det vill
säga – man har alla behöriga ”verktyg” för att lära känna sig själv.

På denna kurs bygger vi på C. G. Jung, som själv var mycket intresserad av astrologin och använde den i praktiken. Varje deltagare fårett personligt horoskop som används i undervisningen. Inga förkunskaper krävs, däremot är det bra att ha med dig en grundbok i astrologi.

Syftet med kursen är att lära känna dig själv, ditt psyke genom en pragmatisk metod – för att lättare komma ihåg vad du har lärt dig. Kurslängden är planerad till ca 10 helger.

Tid/datum
Lör 16/9 kl 10.00 – Sön 17/9 kl 15.00
Pris
2 000 kr/helg inkl kursmaterial, kost och logi
Anmälan
Senast den 2/9
Anmälningsavgift på 500 kr inbetalas på Nordea 40100079837, senaste detta datum.


RETREAT – UPPLEV DINA EGNA RESURSER!

Tempot, prestationskraven, informationsflödet ökar ständigt i vårt moderna samhälle. Detta ständiga flöde av intryck och krav på att vara tillgänglig som vi dagligen utsätts för kan leda till obalans och i förlängningen även till sjukdom, utbrändhet och depression.

Målet med kursen är att lära dig att lättare hantera livspusslet. Det handlar om att hitta balans mellan yttre och inre aktivitet. Fokus kommer därför att vara mer på att VARA än att GÖRA.

Vi kommer att kombinera övningar med lite teori inom följande:
• meditation
• yoga, qigong och dans
• avslappning/avspänning
• visualisering/affirmationer
• intuition
• clairvoyance
• självbekräftelse
• självförståelse
• självhealing

Möjlighet till aurafotografering finns. Priset är 600 kr och då medföljer en individuell presentation på ca 30 A4-sidor.

Tid/datum
Lör 23/9 kl 10.00 – Sön 24/9 kl 15.00
Pris
2 000 kr, inkl kursmaterial, kost och logi
Anmälan
Senast den 10/9
Anmälningsavgift på 500 kr inbetalas på Nordea 40100079837, senaste detta datum.


LIVSSTIL & KOSTENS BETYDELSE för hälsan och vikten

Den senaste tiden har det varit mycket fokus på västvärldens vikt- och hälsoproblem. Vi har via media kunnat ta del av olika förklaringar till problemen. Ibland är boven dåliga fettämnen som vi får i oss och andra gånger heter boven kolhydrater. Vilka fler bakomliggande orsaker finns?

På denna kurs reder vi ut de olika begreppen och tittar på kostens inverkan utifrån följande fyra perspektiv:

1. KOSTTEORIER
Varför finns det så många olika och ofta motsägesfulla teorier?

2. FYSIOLOGISKT
Hur förstärker eller försvagar olika smakämnen våra kroppsorgan?

3. PSYKOLOGISKT
Hur påverkar olika kostämnen våra sinnesstämningar och vårt nervsystem?

4. PRAKTISKA RÅD SAMT ANDRA LIVSSTILSOMRÅDEN
Råd och vägledning inom matlagning samt skriftliga hemuppgifter.

Tid/datum
Lör 30/9 kl 10.00 – Sön 1/10 kl 15.00
Pris
2 000 kr inklusive kost och logi
Anmälan
Senast den 20/9
Anmälningsavgift på 500 kr inbetalas på PG Nordea 40100079837 , senaste detta datum.


PROFILANALYS & DIAGNOSTISERING

Sedan lång tid tillbaka har det funnits kunskap om hur man kan avläsa en människas karaktär. Genom iakttagelser av en persons utseende är det möjligt att fastställa dennes
karaktärsdrag/beteendemönster.

Ansiktsdiagnosen ger också information om det psykiska och fysiska hälsotillståndet – eftersom det finns en direkt koppling mellan karaktär och hälsa.

Vi lär oss att skilja på olika människotyper baserat på kroppsbyggnad och kroppsspråk. Vi övar oss i att iaktta olika ansiktsområden samt färg och form på näsa, ögon, öron etc. för att få kunskap om det nuvarande och/eller framtida hälsotillståndet.

Kursen vänder sig till alla intresserade – såväl terapeuter som privatpersoner.

Tid/datum
Lör 11/11 kl 10.00 – Sön 12/11 kl 15.00
Pris
2 000 kr/helg inkl kursmaterial, kost och logi
Anmälan
Senast den 3/11
Anmälningsavgift på 500 kr inbetalas på PG Nordea 40100079837, senaste detta datum.


Healingkurs 1

Denna kurs vänder sig till dig som har ett öppet sinne och vill hjälpa andra. Healing innebär kort och gott ”att göra hel”.  Våra fysiska sjukdomar uppkommer ur psykiska blockeringar, som uppstår på grund av obalans mellan vårt högre jag och vårt dagmedvetande. Healing är ett sätt att rätta till obalansen i auran, vilket leder till bättre hälsa.

Du kommer att få lära dig:
• reinkarnationslära 
• diagnostisering
• kost och kostteori
• sjukdomslära
• energiförmedling
• klientpsykologi
• aurafärg, auraläsning
• meditation och yoga
• Bachs blomstermedicin
• healingteknik
• etik & moral
• yin och yang-teori
Kursen avslutas med ett prov, där varje kursdeltagare får ställa en diagnos, ge healing till en okänd person och hjälpa denna person till självhjälp. Kursen omfattar 14 helger och diplom utfärdas.

Datum/Tid
Lör 25/11 kl 10.00 – Sön 26/11 kl 15.00
Pris
2 000 kr/helg inklusive kursmaterial, kost och logi.
Anmälan
Senast den 10/11
Anmälningsavgift på 500 kr inbetalas på Nordea 40100079837, senaste detta datum.

Villstad STOCKEBO 1
333 91 Smålandsstenar
Mobil (0)709 66 77 50
info@healthcenter.nu
www.healthcenter.nu