kurser våren 2024

HEALINGKURS STEG 1

Denna kurs vänder sig till dig som har ett öppet sinne och vill hjälpa andra. Healing innebär kort och gott ”att göra hel”.  Våra fysiska sjukdomar uppkommer ur psykiska blockeringar, som uppstår på grund av obalans mellan vårt högre jag och vårt dagsmedvetande. Healing är ett sätt att rätta till obalansen i auran, vilket leder till bättre hälsa.

DU KOMMER ATT FÅ LÄRA DIG FÖLJANDE:
•  reinkarnationslära       
•  aurafärg, auraläsning
•  diagnostisering 
•  meditation och yoga
•  kost och kostteori       
•  Bachs blomstermedicin
•  sjukdomslära          
•  healingteknik
•  energiförmedling      
•  etik & moral
•  klientpsykologi          
•  yin- och yang-teori.

Kursen avslutas med ett prov, där varje kursdeltagare får ställa en diagnos, ge healing till en okänd person och hjälpa denna person till självhjälp.
Kursen omfattar 14 helger och diplom utfärdas.

Datum/Tid Lör 16/3 kl 10.00 – Sön 17/3 kl 15.00
Pris 3 300 kr/helg inkl kursmaterial & logi
Anmälan Senast 6 mars, då även anmälningsavgiften på 500 kr ska vara inbetald.


REGRESS – EFT – HYPNOS 

Allt fler människor vill påskynda sin personliga utveckling. De vill bli av med sina gamla omedvetna trauman som hindrar dem att vara sig själva och bete sig/agera rationellt. Behovet av hypnos/regressionsterapeuter har därför ökat markant.

PÅ DENNA KURS får du lära dig flera tekniker mot oro, rädsla, ångest, alla sorters fobier och andra negativa tillstånd som baserar sig på tidigare upplevelser. Ofta bottnar dessa upplevelser i en bristande kärlek till sig själv och andra.

PERSONER som blir hjälpta upplever en ökad självtillit och självkännedom. De känner en större livsglädje, vilket ofta leder till att man blir medveten om sin egen religiösa och andliga potential.

KURSEN OMFATTAR 14 helger och avslutas med prov och diplom.

Tid/datum Steg 1 24-25/2 och 25-26/5
Pris 3 300 kr/helg inkl kursmaterial & logi
Anmälan Senast den 14/2 respektive 15/5, då även anmälningsavgiften på 500 kr ska vara inbetald.

 


ANMÄLAN & BETALNING

Viktig information när du ska anmäla dig och betala för kursen du har valt:

PLATS
Samtliga kurser hålls på Nissan Hälsocenters kursgård i Stockebo 1, Smålandsstenar.

ANMÄLAN
Görs till info@healthcenter.nu enligt angivet sista anmälningsdatum för respektive kurs.

BETALNING
Kursavgifterna och anmälningsavgifter ska vara inbetalda senast angivna datum till
KONTO: Nordea 4010 0079837.

OBS! Glöm ej att ange ditt namn och vilken kurs det gäller.

Villstad STOCKEBO 1
333 91 Smålandsstenar
Mobil (0)709 66 77 50
info@healthcenter.nu
www.healthcenter.nu